Welkom Reply

Welkom by die Skool vir Ekonomie se nuwe blog. Ons wil graag die blog gebruik om, saam met die amptelike NWU webblad, ons Facebookblad en LinkedIn groep vir mense meer te vertel van die Skool. Voornemende studente, Pukke, alumni, kollegas en medewerkers kan hier meer leer oor ons onderrigleer aktiwiteite en navorsing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s