Konferensienuus: Prof Kleynhans in Amsterdam Reply

Gedurende die eerstye week van Junie 2012 het Prof. Ewert Kleynhans ’n konferensie van die Forum vir Ekonome Internasionaal (F4EI) in Amsterdam, in die Nederlande bygewoon en ’n referaat gelewer oor die Mededingendheid van Firmas en Nywerhede gelewer. Sy voordrag was goed ontvang en het goeie bespreking uitgelok, wat baie wenke en navorsingsidees opgelewer het en ook tot ’n leersame en vrugbare diskoers gelei het. Uitspruitend uit die navorsing van die referaat word daar vanjaar twee artikels in geakkrediteerde internasionale vaktydskrifte gepubliseer.

Prof Kleynhans in Amsterdam

Die hoofstad van Holland, met sy besondere argitektuur, geskiedenis en gebruik van ’n taal wat so na aan Afrikaans is, was ’n interessante belewenis, Maar die lente in Amsterdam is op die oomblik nog kouer as ons Suid-Afrikaanse winter. Dit het die hele tyd gereën en die stad was bibberend koud.

– E.P.J. Kleynhans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s