Nuus uit die Skool Reply

Studente is terug op kampus, parkeerplek is weer skaars en daar is baie nuus uit die Skool vir Ekonomie.

Prof Gary

Buitengewone Professor Gary van Vuuren was van Maandag tot Woensdag hier om klas en studieleiding te gee in die Risikobestuurprogram. Daar is ‘n hele paar artikels in die pyplyn en navorsingsprojekte saam met die personeel is bespreek. Ons het ook ‘n paar lewendige koffiekamer-besprekings gehad oor die Europese skuldkrisis en of Griekeland, of eerder Duitsland, die Euro moet verlaat!

By die colloquium vir nagraadse studente het Mej Amy Peens haar MCom navorsingsvoorstel gelewer. Sy gaan ondersoek instel na die effektiwiteit en prestasie van Suid-Afrika se groot 5 banke, onderleiding van Dr Chris van Heerden.

So tussendeur registrasies en die eerste week se klasse het personeel van die Skool kans gekry om na buite te skakel:

  • Reeds in die vorige week het Prof Ewert Kleynhans die kongres van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Pretoria bygewoon. Van die belangrikste temas by die kongres wat grondhervorming en navorsing oor die kwaliteit van lewe in Suid-Afrika.

    Prof Kleynhans saam met Dr Jannie Rossouw van SARB by die SAAWK konferensie

  • Prof Riaan Rossouw was in Kaapstad om ‘n navorsingsvoorlegging te maak aan die organiseerders van die Cape Town Jazz Festival.
  • Prof Wilma Viviers het besoek afgelê by Trade and Investment KwaZulu-Natal.
  • Prof Andrea Saayman was by ‘n Toerisme-ekonomie werkswinkel in Corsica, maar meer besonderhede daaroor volgende week.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s