Nuus uit die Skool Reply

Dit was ‘n besige en opwindende week in die Skool vir Ekonomie en ons deel graag ‘n paar hoogtepunte:

Prof Blaauw in aksie

  • Maandag het TREES ‘n Tourism forecasting werkswinkel hier in Potchefstroom gehou. Dit het ‘n groot deel ekonometrie behels en Prof Andrea Saayman was aan die woord, met Drs Heymans en van Heerden wat ook bygewoon het. Lees meer hier.
  • Dinsdag het Prof Krugell met die ambassadeur van Irak vergader – soos studente sal sê, dit is random, maar dit was ook baie interessant gewees.
  • Woensdag het Prof Derick Blaauw van UJ by ons seminaar gepraat oor sy navorsing oor die informele arbeidsmark, spesifiek die mense wat rommel vanaf die strate en ashope probeer herwin.
  • Donderdag het die nuwe TRADE navorsingsnisarea vergader.
  • As nasionale raadslid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het prof. Ewert Kleynhans van die Skool vir Ekonomie, gedurende die week van 10 September Stellenbosch besoek. Die hoofdoel was die bywoon van die Raadsvergaderings van die SA Akademie, wat in die Raadsaal van die Universiteit van Stellenbosch plaasgevind het, asook die SA Akademie se prestige Bekroningsplegtigheid. Ewert het ook ’n Simposium oor die Skryf van die Nuwe Geskiedenis vir Suid-Afrika by Universiteit van Stellenbosch bygewoon. Hy het darem ook die week kans gekry om ’n draai by Die Strand, Franschhoek en die Paarl te maak!
  • Laaste het ons ook twee lekker stories op Facebook gehad: Wayne Brewer het meer vertel van sy avonture by die Vrije Universiteit van Amsterdam en Dirk Visser het vertel van sy tyd in Londen en die werk wat hy daar saam met sy studieleier, Prof Gary van Vuuren gedoen het.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s