Navorsing: Prof Saayman kry NRF gradering 3

In die Skool vir Ekonomie het ons vandag baie goeie nuus gekry. Prof Andrea Saayman se herevaluering by die Nasionale Navorsingstigting was suksesvol en sy is nou ‘n C-2 gegradeerde navorser.

Prof Saayman in leeu-wêreld

Die C-kategorie dui aan dat sy is ‘n gevestigde navorser met ‘n volgehoue rekord van produktiwiteit in haar veld. Gradering bevestig die kwaliteit van navorsingsuitsette en betrokkenheid by ‘n veld van navorsing en is iets wat alle navorsers na aan die hart lê.

Haar werk kan in twee bree strome verdeel word: Makro-vraagstukke en die Ekonomie van toerisme. Die lys van navorsingsartikels wat hierdie jaar verskyn sluit in:

  • Botha, I. & Saayman, A. (2012). Time-varying parameter error corrections model to forecast tourist arrivals in South Africa. Studies in Economics and Econometrics.
  • Morris, Q. & Saayman, A. (2012). A wavelet perspective on the real interest parity condition. African Finance Journal.
  • Saayman, M., Rossouw, R. & Saayman, A. (2012). Does conservation make sense to local communities? Development Southern Africa.
  • Saayman, M. & Saayman, A. (2012). Determinants of spending at three major sporting events in South Africa. International Journal for Tourism Research.
  • Shaw, G., Saayman, M. & Saayman, A. (2012). Identifying risks facing the South African tourism industry. SA Journal of Economic and Managements Sciences.

Ons is baie trots op Prof Saayman se harde werk en publikasie-sukses.

3 comments

  1. Baie geluk aan Andrea!! Dis welverdiend en erkenning vir die goeie werk wat jy doen! Doen so voort!
    Derick

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s