Nuus uit die Skool 1

Die eerste week van klasse is agter die blad en dosente en studente is bly dit is Vrydag. Daar was harde werk om almal oral te verwelkom, seker te maak dat die lokale plek het, die gidse by die stoor is en die tolke tolk. Die belangrikste nuus van die week was reeds op die blog genoem: Prof Nijkamp se gaslesing en die boek vir Prof Strydom.

Gaslseing by ECON311

Gaslesing by ECON311

Vandag het Prof Andre Duvenhage van Politieke Wetenskappe ‘n gaslesing aangebied in Me Carike Claassen se ECON311 klas. Dié module is Fiskale en Monetêre Beleid en dit is skaars moontlik om sinvol oor beleid te praat sonder om ook die politiek in ag te neem. Prof Duvenhage het ‘n politieke omgewingsverkenning gedoen vanaf die ANC se konferensie in Mangaung in Desember, vooruit tot die 2014 verkiesing. Hy het spesifiek gekyk na die drywers van politieke verandering en gefokus op die landbou-sektor. Daar is ‘n interessante onderskeid om te tref tussen die post-Apartheid en post-koloniale eras, en politieke vs. sosio-ekonomiese transformasie. Saam met die bekende sosio-ekonomiese uitdagings het Suid-Afrika ook die probleem van ‘n verswakkende staat soos wat blyk uit die baie vakante poste in die staatsdiens, tydelike skorsings en gebruik van konsultante. Dit is veral ‘n probleem op provinsiale en plaaslike vlak. Soms is die eindresultaat geweldadige betogings soos wat ons onlangs in Sasolburg gesien het.

Ons wil vir Prof Duvenhage bedank vir sy tyd en moeite en vir Me Claassen vir haar inisatief. Die lesing het baie opgelewer waaroor ekonome kan nadink.

One comment

  1. Pingback: Public Economics: Really everywhere! | Economics is Everywhere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s