Nuus uit die Skool Reply

Hier aan die einde van die akademiese jaar is die nuus uit die Skool maar min. Die dosente is besig met die tweede eksamengeleentheid se nasienwerk, punteverwerking en vergaderings om die jaar af te sluit. Daar is darem paar hoogtepunte om te noem:

  • Ons het hierdie week ons Secret Santa-aksie gehou. Altyd lekker om ‘n onverwagte geskenk te kry.Secret Santa
  • Mnr Requier Wait en ‘n paar Honneursstudente is hierdie week by die Africa Oil Week konferensie in Kaapstad. Mnr Wait was ‘n genooide spreker in die Young Professionals sessie en het gepraat oor tegniese kapasiteit in navorsing in die bedryf.Requier by OilWeek
  • Volgende week hou die Ekonomiese Geskiedenis werkgroep van ERSA hulle 10de werkswinkel hier in Potchefstroom. Die tema is migrasie en daar is lekker aanbiedings op die program: Daar word onder andere gekyk na slawe handel, Joodse migrasie en die Voortrekkers by een werkswinkel. Die program is hier: ERSA 10 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s