Nuus uit die Skool Reply

C&C Budget speechOns het lanklaas ‘n “nuus”-berig geplaas en hierdie week is daar ‘n hele paar hoogtepunte om saam te vat:

  • Saam met die nasionale begrotingsrede in die Parlement vind die Nedbank / Ou Mutual Begrotingskompetisie plaas en die Skool se finalis in die nagraadse afdeling, Me Chiara van Ingen, was hierdie week daar. Me Carike Claassen was daar as dosent en belowe ‘n volledige nuusberig vir volgende week!
  • Verlede week het Dr Henri Bezuidenhout ‘n kursus oor “Expert negotiation” by GIBS bygewoon – daar is geen kans om meer met hom te onderhandel oor jou punte nie.
  • Mnr Henry Cockeran van die Unit for Applied Risk Management by die Vaaldriekhoekkampus het ‘n gaslesing by die EKRP211 groep gegee oor operasionele risiko.
  • Buitegewone Prof Gary van Vuuren was hier en het lesings gegee by ECON623, Bankrisikobestuur plus ‘n seminaar oor die gebruik van die Kalmanfilter vir voorspelling. Hy het ‘n groot kompliment gekry op die Skool se YouTube bladsy – een van die Honneursstudente skryf daar: attended our first contact session… 4-hour classes for three days, but I gotta say he is one of the best lecturers ever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s