Welkom Reply

Welkom by die Skool vir Ekonomie se nuwe blog. Ons wil graag die blog gebruik om, saam met die amptelike NWU webblad, ons Facebookblad en LinkedIn groep vir mense meer te vertel van die Skool. Voornemende studente, Pukke, alumni, kollegas en medewerkers kan hier meer leer oor ons onderrigleer aktiwiteite en navorsing.