Dosente in Beijing 1

Die afgelope week het Proff Andrea Saayman en Waldo Krugell besoek afgelê by die Beijing Foreign Studies University in Sjina.

Dit was ‘n opvolg besoek na die samewerkingsooreenkoms wat in 2011 tussen die NWU en BFSU aangegaan is. Elkeen het twee klasse vir voorgraadse groepe aangebied en saam met personeel van die Internasionale Besigheidskool vergader. Daar is belangrike raakvlakke tussen die navorsing oor uitvoer en investering in die Skool vir Ekonomie en BFSU se werk oor uitvoerders en direkte buitelandse investering. By BFSU is daar ook ‘n sterk fokus op makro-ekonomiese vraagstukke soos lande se finansiële ontwikkeling en ekonomiese groei. Daar bestaan interessante geleenthede vir gesamentlike navorsing en uitruil van personeel en studente.

Ons wil graag vir Prof Loots by die NWU en Proff Ben-Piet Venter en Janet Jin by BFSU vir al hulle werk wat die besoek moontlik gemaak het.

Prof Saayman in Sjina

Welkom Reply

Welkom by die Skool vir Ekonomie se nuwe blog. Ons wil graag die blog gebruik om, saam met die amptelike NWU webblad, ons Facebookblad en LinkedIn groep vir mense meer te vertel van die Skool. Voornemende studente, Pukke, alumni, kollegas en medewerkers kan hier meer leer oor ons onderrigleer aktiwiteite en navorsing.